UA-84801767-1

PREUS I SERVEIS


FISCAL

AUTÒNOMS

          50 € + IVA al Trimestres inclou: Declaració trimestral + confecció del llibre de factures.

          25 € + IVA Mensual inclou: Declaració trimestral + confecció del llibre de factures + consultes presencials/telèfon/mail.

          RECURSOS I AL·LEGACIONS A HISENDA ============ 30 €+ IVA.

          INSPECCIONS HISENDA/REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ ========== 50 € + IVA.

          ALTA HISENDA (MODEL 036/037) ==================  15 € + IVA.

          ALTA SEGURETAT SOCIAL O AUTÒNOMS ===========   15 € + IVA.

EMPRESES

          35 € + IVA Mensual inclou: Comptabilitat i liquidacions trimestrals. (CONTAPLUS). DECLARACIÓ DE RENTA GRATUITA AL ADM.

          LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES + CONFECCIÓ + PRESENTACIÓ REGISTRE MERCANTIL ========== 70 € + IVA + TAXA REGISTRE

          RECURSOS I AL·LEGACIONS A HISENDA ============ 30 € + IVA.

          INSPECCIÓNS HISENDA/REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ =========== 50 € + IVA.

LABORAL

GESTIÓ MENSUAL DE NÒMINES I TRAMITACIÓ TC1-TC2:

  • 12 € PER CADA TREBALLADOR AL MES
  • EMPRESES DE MES DE 15 TREBALLADORS FEM PRESSUPOST PERSONALITZAT.
  • S'INCLOUEN LES ALTES I LES BAIXES DELS TREBALLADORS I ELS FINIQUITS I ACOMIADAMENTS.

OBTENCIÓ COMPTE DE COTITZACIÓ (CCC) PRINCIPAL O SECUNDARI ======= 10 € + IVA. 


DECLARACIONS DE RENDA

  • INDIVIDUAL ============== 35 € + IVA.
  • CONJUNTA =============== 35 € + IVA.
  • LA SEGONA DECLARACIÓ 50 % DE DESCOMPTE ============ 12,5 € + IVA.