UA-84801767-1

ELS NOSTRES SERVEIS DE GESTORIA:

  • DECLARACIONS TRIMESTRALS D'IMPOSTOS (AUTÒNOMS, SCP, S.L., S.A.).
  • CONFECCIÓ DEL LLIBRE DE FACTURES.
  • COMPTES ANUALS I COMPTABILITAT.
  • RECURSOS I ALEGACIONS A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (aeat).
  • CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS.
  • DECLARACIONS DE RENTA I PATRIMONI.