UA-84801767-1

ADVOCATS AMB EXPERIÈNCIA TREBALLEM EN DIFERENTS ÀMBITS DEL DRET:

  • RECLAMACIONS DE MOROSITAT.
  • DRET MERCANTIL: Concursos de creditors, dissolució i liquidació de societats.
  • CONTRACTES: Lloguer, compra-venta immobles, contractes d'arres, etc...
  • DRET BANCARI: Clàusules sòl, participacions preferents ......
  • SEPARACIONS I DIVORCIS.
  • HERÈNCIES.
  • ESTRANGERIA.
  • RECLAMACIONS LABORALS: Revisió de liquidacions i indemnitzacions, actes de conciliació, demandes laborals......
  • DRET ADMINISTRATIU: Redacció de recursos i tramitació d'expedients contra organismes públics.